Zakres badań gabinetu gastrologicznego:

1. Gastroskopia z wycinkami do badania histopatologicznego i testu na obecność Helicobacter pylori

2. Gastroskopia przeznosowa (bezstresowa)

3. Fiberosigmoidoskopia (FSS)

4. Zabiegowe leczenie żylaków odbytu (fotokoagulacja podczerwienią)

5. Diagnostyka chorób wątroby (FIBROSCAN)

6. Testy nietolerancji pokarmowych (WTO)

7. Konsultacje gastrologiczne